top of page

גרינלנד-ישראל

גרינלנד-ישראל מעניקה מלגות לקידום החינוך הרפואי והמצויינות בישראל

כל מתמחה ברפואת עיניים בארץ רשאי/ת לקבל מלגה לתת-התמחות בתנאים הבאים:

  1. סיום התמחות בישראל.

  2. קבלה לתוכנית תת-התמחות בחו״ל לתקופה של שנה לפחות.

  3. חזרה ארצה בסיום ההשתלמות.

ניתן לפנות לקבלת טפסי הבקשה כל שנה בין ה- 1.1 עד ה- 31.5 

לקבלת המסמכים יש לשלוח קורות חיים בדואר אלקטרוני:

greenlandisrael@gmail.com

חינוך רפואי

 

19.9.2023

מברכים את ד"ר דנה כהן-שמחי על זכייתה.

26.10.2022

מברכים את ד"ר שילה וויכנסקי על זכייתו.

29.9.2021

מברכים את ד"ר ישי ווייל על זכייתו.

14.9.2020

מברכים את ד"ר מאירה פוגל לוין על זכייתה.

19.9.2019

מברכים את ד"ר צבי ואורטל גור על זכייתם.

25.9.2018

מברכים את ד"ר אסף הללי על זכייתו.

18.9.2017

מברכים את ד"ר תמיר וינברג על זכייתו.

28.9.2016

מברכים את ד"ר עדי עינן ליפשיץ על זכייתה.

09.9.2015

מברכים את ד"ר עמית משי על זכייתו.

bottom of page