מלגה לתת-התמחות

גרינלנד-ישראל מעניקה מלגות לקידום החינוך הרפואי והמצויינות בישראל

כל מתמחה ברפואת עיניים בארץ רשאי/ת לקבל את המלגה בתנאים הבאים:

  1. סיום התמחות בישראל.

  2. קבלה לתוכנית תת-התמחות בחו״ל לתקופה של שנה לפחות.

  3. חזרה ארצה בסיום ההשתלמות.

ניתן לפנות לקבלת טפסי הבקשה כל שנה בין ה- 1.1 עד 1.5 

לקבלת המסמכים יש לשלוח קורות חיים (ללא תמונה) לכבוד:

גרינלנד-ישראל פלושיפ,

מרפאת ד"ר בן חיים ד"ר בורלא,

שד' אלי לנדאו 12,

הרצליה

חינוך רפואי

 

09.9.2015

מברכים את ד"ר עמית משי על זכייתו.

28.9.2016

מברכים את ד"ר עדי עינן ליפשיץ על זכייתה.

18.9.2017

מברכים את ד"ר תמיר וינברג על זכייתו.

25.9.2018

מברכים את ד"ר אסף הללי על זכייתו.

19.9.2019

מברכים את ד"ר צבי ואורטל גור על זכייתם.

14.9.2020

מברכים את ד"ר מאירה פוגל לוין על זכייתה.

29.9.2021

מברכים את ד"ר ישי ווייל על זכייתו.